บริการงานบัญชีและวางแผนภาษี

สำนักงานบัญชีธนพนธ์ การบัญชี เป็นบริษัทจำกัดที่มีความน่าเชื่อถือ เราใช้ทีมงานที่มีคุณภาพมีประสบการณ์การในแวดวงบัญชีและภาษีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี อีกทั้งพนักงานของเรายังคัดเฉพาะคนที่มีประสบการณ์มาแล้วเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

งานยื่นภาษี ทำบัญชี ยื่นประกันสังคมจะไม่เป็นเรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไป เพราะเราจะช่วยลูกค้าประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาไปมุ่งเน้นหารายได้เพิ่ม

อีกทั้งสำนักงานบัญชีของเรายังรับเคลียร์ภาษีกับสรรพากรในกรณีที่ลูกค้าโดนค่าปรับ หรือโดยประเมินภาษีเพิ่มเติม

ราคาทำบัญชีรายปี เริ่มต้นเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท

จัดทำรายงานงบการเงิน พร้อมจัดหาผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อสรรพากรและกระทวงพาณิชย์เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความรู้เรื่องเบื้องต้นในการจัดส่งภาษีรายเดือนด้วยตนเอง และเราจะมีหน้าที่จัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายและนำส่งงบการเงินพร้อมแบบแสดงภาษีรายปีให้ในราคาเริ่มต้นเพียง 12,000 บาทต่อปี เฉลี่ยตกเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้น ราคาจะเพิ่มขึ้นตามความยากง่ายของรายการค้า และจำนวนรายการค้า ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาที่ชัดเจนและตกลง Scope งานก่อนรับงาน


ราคาทำบัญชีรายเดือน ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

เราให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือนให้ลูกค้าได้เห็นตัวเลขกำไรขาดทุนตลอดทุกเดือน พร้อมนำส่งภาษี ประกันสังคม และคำนวณเงินเดือนพนักงานให้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการจัดทำแบบนำส่งภาษีรายเดือนหรือเสียเวลาการทำเอกสารให้ยุ่งยาก แถมยังมีเวลาเหลือเพื่อไปทำการตลาดหรือหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างสบายๆ


ขอบเขตของงานบัญชี

 1. รวบรวมเอกสารทางการบัญชีเบื้องต้นให้กับลูกค้า

 2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนบันทึกบัญชี

 3. บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

 4. ออกใบแจ้งหนี้ ใบรับเงิน ใบจ่ายเงิน ให้ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากรกำหนด

 5. จัดทำรายงานควบคุมสินค้า วัตถุดิบ และ งานระหว่างทำ

 6. จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

 7. จัดทำบัญชีแยกประเภทต่างๆ

 8. จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เจ้าหนี้ และลูกหนี้

 9. ปิดบัญชี จัดทำงบทดลอง และรายงานทางการเงิน รายเดือน ไตรมาส และ ประจำปี

 10. จัดทำงบการเงินสำหรับฝ่ายบริหาร

 11. ยื่นงบการเงิน เป็นไปตาม ส.บช.3 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่าน E-Filling รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นงบ ได้แก่ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น


ขอบเขตของงานภาษีอากร

 1. จัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ได้แก่ ภ.ง.ด.90 , 91, 94

 2. จัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี และสิ้นปี ได้แก่ ภงด.51 , ภงด.50

 3. จัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และ ภาษีขาย

 5. เป็นตัวแทนในการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เมื่อพบข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่

 6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางด้านภาษีอากร


บริษัท ธนพนธ์ การบัญชี จำกัด289 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโทร : 063 354 7667 Email : info@tnpaccounting.comwebsite: www.tnpaccounting.com