บริการสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชีโดย CPA เริ่มต้นเพียง 5,000 บาทต่อปี

ตามกฎหมายกำหนดว่า "รายงานทางการเงินประจำปีของบริษัท จะต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในรายงานทางการเงินนั้น "ดังนั้นการตรวจสอบบัญชีจึงมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก หากไม่นำส่งงบการเงินบริษัทจะต้องโดนค่าปรับสูงสุด 1 แสนบาท แต่โดยทั่วไปนั้นจะโดนปรับจริงอยู่ที่ 12,000 - 60,000 บาท ดังนั้นหากเมื่อได้รับหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่านมีสิทธิเสียทั้งค่าปรับและติดคุก

เพื่อเป็นการป้องกันบริษัทควรหาผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีปิดงบไว้ทุกปี

เราให้บริการตรวจสอบบัญชีโดย มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบมีความชำนาญหลายประเภทธุรกิจ และอยู่คอยให้คำปรึกษาแก่ท่านเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ

บริษัท ธนพนธ์ การบัญชี จำกัด289 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโทร : 063 354 7667 Email : info@tnpaccounting.comwebsite: www.tnpaccounting.com