บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดเปิดบริษัท จดเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะการจด ในปัจจุบันสามารถจดเปิดบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดแบบออนไลน์ได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจดแบบกระดาษ

บริษัท ธนพนธ์ การบัญชี จำกัด289 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโทร : 063 354 7667 Email : info@tnpaccounting.comwebsite: www.tnpaccounting.com